Улаанбаатар хотын гэрлэн чимэглэлийн автомат

Удирдагч: Н.Мижиддорж

Хэрэгжүүлэгч баг: Н.Мижиддорж,Э.Ганболд,Х.Буяннэмэх,А.Ганболд,БИмина,Э.Үнэнбат,Д.Отгонжаргал

Захиалагч: Гэрлэн чимэглэлийн үйлдвэр

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 100000

Гүйцэтгэсэн огноо: 1986-05-15

Товч тайлбар:

Хотын гэрлэн чимэглэлийн удирдлагын автоматын техникийн шийдлийг гаргасан

Хавсаргасан файл:




Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019