CDIO хөтөлбөрийн хүрээнд ҮТДС-ийн тохижилт

Удирдагч: С.Алтангэрэл

Хэрэгжүүлэгч баг: [С.Алтангэрэл:I.CD17],[Г.Эрдэнэбилэг:I.ID02],[Г.Мөнхтуяа:I.CD39]

Захиалагч: ҮТДС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1340000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-06-08

Товч тайлбар:

CDIO  хөтөлбөрийн хүрээнд гадаадын дизайны сургуулиуд дотоод гадаад орчиноо график дизайны талаас оюутны сурч боловсрох орчин болон, сэтгэх чадварыг хөгжүүлэх үүднээс шийдсэн байдагтай холбоотойгоор өөрийн сурч  байгаа сургуулиа дизайны сэтгэгдэл төрүүлэхүйц зүйл бүтээх зорилго тавин хийж гүйцэтгэв.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019