“Иргэний бүртгэлийн итгэмжлэлгдсэн ажилтаны сургалт” , Интерактив ХХК-КтМС

Удирдагч: Интерактив ХХК, СЕХ

Хэрэгжүүлэгч баг: Интерактив ХХК

Захиалагч: СЕХ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-05-01

Товч тайлбар:

“Иргэний бүртгэлийн итгэмжлэлгдсэн ажилтаны сургалт” , Интерактив ХХК-КтМС

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020