CITINET ХХК Интернэтийн орчинд видео дүрс дамжуулах

Удирдагч: Н.Чулуунбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ:D.HW02],[С.Ганхуяг:D.HW27],[А.БАТМЄНХ:D.HW06],[Р.Бямбажав:D.HW26],[Ц.Сугир :D.HW17],[Н.ЧУЛУУНБААТАР :D.HW10]

Захиалагч: СИТИНЭТ ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 400000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-08-01

Товч тайлбар:

CITINET ХХК Интернэтийн орчинд видео дүрс дамжуулах

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019