“Хоол шим тэжээлийн боловсрол олгох загвар төв бий болгох” төсөл

Удирдагч: Kim Sunmi

Хэрэгжүүлэгч баг: Kimsunmi, soninkhishig,Zuunnast

Захиалагч: NEMG

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-10-01

Товч тайлбар:

Хоол шим тэжээлийн боловсрол олгох загвар төв бий болгох” төсөл, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл, ШУТИС, ХИБС, Шим тэжээл судлалын төв, 2011-2013

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020