Скайтел группын сүлжээний хамрах хүрээний мэдээллийн самбар

Удирдагч: Т.Энхбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.ЭНХБААТАР:J.EE15],[Д.Отгонбат:J.EE22],[Т.Амартүвшин:J.EE20],[Ц.Хүрэлбаатар:J.EE14]

Захиалагч: Скайтел компани

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-02-01

Товч тайлбар:

Скайтелийн сүлжээний хамрах хүрээний мэдээллийг монгол оронд ямар тархацтай байгааг харуулах самбар

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020