Төмрийн хүдрийг баяжуулан ангижруулах замаар техникийн төмөр үйлдвэрлэх технологийн туршилт, ТЭЗҮ:

Удирдагч: Ж.Гомбосүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: МИС-ийн Машин үйлдвэрлэлийн профессорын баг

Захиалагч: Үйлдвэр худалдааны яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 4700000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2003-10-01

Товч тайлбар:

Төмрийн хүдрийг баяжуулан ангижруулах замаар техникийн төмөр үйлдвэрлэх технологийн туршилт, ТЭЗҮ:

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020