Мэдээлэл боловсруулах систем. Толь бичиг. тоног төхөөрөмжийн технологи.MNS(ISO)4676-98

Удирдагч: Д.Бадарч

Хэрэгжүүлэгч баг: Д.Бадарч,Д.Ундраа,Ц.Ганбат

Захиалагч: Стандартчилал хэмжил зүйн үндэсний төв

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 1998-05-15

Товч тайлбар:

Электроникийн нэр томъёоны тайлбар бичгийн стандарт гаргасан


Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020