УКТЭмнэлгийн цахилгаан тэжээлийн чанарт хийсэн хэмжилт, туршилтын ажлын урьдчилсан үр дүн

Удирдагч: Ч.Нацагдорж

Хэрэгжүүлэгч баг: Ч.Нацагдорж, Д.Пүрэвдаш, Т.Чүлтэмдагва

Захиалагч: УКТЭмнэлэг

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 100000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2010-10-19

Товч тайлбар:

Бид энэхүү хэмжилт, туршилтын ажлаа Нидерланд улсад үйлдвэрлэсэн FLUKE 435 маркын цахилгаан энергийн чанарын анализаторын хэмжилтийн үр дүнгээр боловсруулалт хийж, цахилгаан тэжээлийн параметрийн чанарын шаардлагыг хангаж буйд үнэлэлт өгөв.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019