Мянганы сорилын сан IT мэргэжлийхний сургалт

Удирдагч: Ганчимэг

Хэрэгжүүлэгч баг: КТМС

Захиалагч: Мянганы сорилын сан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-09-23

Товч тайлбар:

Мянганы сорилын сангаас санхүүжүүлж, зохион байгуулсан Монголын төрийн өмчийн байгууллагууд болон МСҮТ-ийн МС-ийн мэргэжилтэн, МС-ийн багш нарт мэргэжлийн сургалт явуулах 2 сарын төсөл.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019