Даланзадгадын Уул уурхайн жишиг сургуулийн ерөнхий төлөвлөгөөний даалгавар

Удирдагч: Э. Пүрэв-Эрдэнэ

Хэрэгжүүлэгч баг: [И.Гончигбат:A.AR01]

Захиалагч: "Оюу Толгой" ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 40000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-11-14

Товч тайлбар:

Уул уурхайн сургуулийн хэрэгцээ шаардлага ялангуяа говийн бүсэд яагаад хэрэгтэй болж байгаа ба олон улсын түвшинд хүрсэн сурах орчинг хэрхэн бүрдүүлэхэд судалгааны ажлын үндсэн зорилго оршсон. Үүний тулд сургуулийн хотхон баригдах газар орны байгаль цаг уур, газрын гадрага, хөрс, усны шинжилгээ ямар байгаа болон өгөгдөж байгаа суурьшлын орон зайтай хэрхэн холбогдох, барилга байгууламжийн байршлыг тогтоох, баригдах барилгуудыг үйл ажиллагаанаас хамааруулж орон зай, үйлчлэлийн хувьд хэрхэн зохион байгуулах, дотоод орон зайг ашиглалтын технологиос хамааруулж ангилах зэрэг биет байдлын нөлөөллийг оруулсанаараа судалгааны ажил хийж байгаа хүн бүрт ашиг тусаа өгөх юм.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020