Холбоо мэдээллийн интеллектуаль систем. Улсын төсөвт эрдэм шинжилгээ, төсөлт ажлын тайлан

Удирдагч: МХТС

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Дамдинсүрэн:J.EE01],[О.Бат-Энх:J.IT08],[Ц.БААТАРХҮҮ:J.IT09],[Б.Сүхбат:J.ES01],[Б.ЗОРИГТБААТАР:J.EE09]

Захиалагч: Улсын төсөв

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 100

Гүйцэтгэсэн огноо: 1999-10-01

Товч тайлбар:

Холбоо мэдээллийн интеллектуаль систем. Улсын төсөвт эрдэм шинжилгээ, төсөлт ажил ба түүний ажлын тайлан

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019