2 Загал-009 зүтгүүрийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын систем

Удирдагч: Б.Зоригтбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.БААТАРХҮҮ:J.IT09],[Б.ЗОРИГТБААТАР:J.EE09]

Захиалагч: Улаанбаатар төмөр зам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 27900000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-09-03

Товч тайлбар:

2 Загал-009 зүтгүүрийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын системийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэн угсарч суурилуулсан болно. Үүнд: Камерь, тоормосын даралт, түлшний түвшин хэмжигч гэх мэт.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019