БНСУ-ын болон Европын холбооны гишүүн орнуудын автомашин үйлдвэрлэгч 5-6 орны хуульд харьцуулсан судалгаа хийх, орчуулах, Олон улсын стандартын байгууллага (ISO) -аас баталсан Хүрээлэн байгаа орчин , эрүүл мэндийн хамгаалал. Агаарын чанарын болон бохирдолтой холбоотой стандартыг нутагшуулах төсөлт ажил

Удирдагч: И.Базаррагчаа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.Цэвэгжав:G.AM01],[Ж.Мягмаржав:G.AM02],[Ж.Хашбат :G.AM03],[А.Эрдэнэтуяа :G.AM06],[Н.Мөнхзул:G.AM09],[Д.Бадрах:G.AM10],[Б.Баярсүрэн:G.CE03],[Б.Баярсайхан:G.ME03],[Н.Гомбосүрэн:G.CE05],[Г.Цогтжаргал:G.CE06],[Т.Энхболд:G.AH11],[Г.Удвал:G.SA01]

Захиалагч: Зам Тээврийн яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 19800000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-12-03

Товч тайлбар:

Төслийн хүрээнд БНСУ-ын болон Европын холбооны гишүүн орнуудын автомашин үйлдвэрлэгч 5-6 орны хуульд харьцуулсан судалгаа хийж, орчуулан, Олон улсын стандартын байгууллага (ISO) -аас баталсан Хүрээлэн байгаа орчин, эрүүл мэндийн хамгаалал, агаарын чанарын болон бохирдолтой холбоотой стандартыг нутагшуулах төсөлт ажил гүйцэтгэсэн

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019