Мэдээлэл холбооны технологийн сургуулийн багшлах зан үйлийн судалгаа

Удирдагч: Н.Мөнхөө

Хэрэгжүүлэгч баг: [О.Балдангомбо:J.IM01],[Н.Мөнхөө:J.IM07],[Ц.Мөнхсүх:J.IM23],[Г.Мөнхдорж:J.IM24],[М.Бурмаа:J.IM05],[Б.Цэцгээ:J.IM06]

Захиалагч: МХТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-10-11

Товч тайлбар:

 багшлах зан үйлийн судалгаа

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020