Сургууль цэцэрлэгийн орчин дах хүүхдийн хүчирхийлэл, түүнийг арилгах арга зам

Удирдагч: БСШУЯ, НҮБХС, ХЭҮК, МУБИС

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.Цогзолмаа:E.TM15]

Захиалагч: НҮБХС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2007-10-09

Товч тайлбар:

Уг төсөлд хүүхдүүдэд сэтгэл зүйн шинжилгээ хийх ажлын хэсэгт гишүүнээр

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020