Дархан хотын агаарын бохирдлыг бууруулах төсөл

Удирдагч: профессор С.Цэвэл

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ч.Оюундалай:J.AA29]

Захиалагч: Дархан-Уул аймгийн Засаг Даргын Тамгийн Газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 43000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-09-08

Товч тайлбар:

Дархан-Уул аймгийг жишиг хот болгох төслийн нэг хэсэг болох  "Агаарын бохирдлыг бууруулах" улсын захиалгат төслийг  ШУТИС-ийн ДаТС-ийн профессор С.Цэвэл удирдагчтай баг 2011оны 09 сараас хэрэгжүүлж байгаа юм. Энэ төсөлд шинжээчээр оролцож байгаа болно.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020