Монгол улсын ачаа эргэлт, тээврийн урсгал, логистикийн судалгаа

Удирдагч: Б.Асралт

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Асралт:G.TL03]

Захиалагч: Шинжлэх ухаан технологийн сан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 15000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2008-10-15

Товч тайлбар:


Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020