Зарим шатах ашигт малтмалын биомаркерын судалгаа

Удирдагч: Б.Бямбагар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Бямбагар:F.CT04],[Э.Энхцэцэг:F.CT27],[Х.Серикжан:F.CT37],[Э.Бат-Эрдэнэ:F.CT63],[Н.Баттулга:F.CT29],[С.Билэгсайхан:F.CT78]

Захиалагч: ШУТИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 17200000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-05-23

Товч тайлбар:

Монгол орны шатах ашигт малтмалууд болох тодорхой ордуудын нефть, нүүрс, шатдаг занар болон битумт элсний найрлага дахь бүх төрлийн биомаркер нүүрсустөрөгчдийг хромато-масс-спектрометрийн аргаар тодорхойлж тухайн ашигт малтмалын гарал үүсэл, үүссэн нөхцөл, хувирлын зэрэгт өгсөн шинжилгээний пүн

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020