Газрын тоон телевизийн сүлжээний стандарт, сүлжээний загвар, студийн шийдлийн судалгаа

Удирдагч: Н.Эрдэнэхүү

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ж.Жавзансүрэн:J.RC04]

Захиалагч: Монгол Улсын Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороо

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-12-02

Товч тайлбар:

Дэлхий нийтэд зонхилон нэвтэрсэн тоон ТВ-ийн стандартуудын судалгаа, тэдгээрийн харьцуулалт, гадаадад орнуудад нэвтрүүлсэн туршлага, тоон технологид шилжүүлэхтэй холбоотой гаргасан ОУЦХБ-аас гаргасан зөвлөмж, шийдвэрүүдийн судалгаа, Монгол улсад нэвтрүүлэх тоон ТВ-ийн стандартын сонголт хийх, хөдөө орон нутагт олон сувгийн тоон телевизийг зохион байгуулахад шаардагдах тоон дохионы хурд, шаардагдах зурвасын хэмжээг гаргах, Улаанбаатар Дархан Эрдэнэт хотуудад байгуулах тоон ТВ-ийн сүлжээний загвар, нэвтрүүлэх станцад тавигдах техникийн нөхцөл шаардлага, нэвтрүүлэх станцуудын оновчтой байршил тогтоох бүрхэлтийн тооцоо хийхэд чиглэсэн. Мөн Монгол улсад одоо ажиллаж байгаа ТВ-ийн студи продакшнуудын өнөөгийн технизийн нөхцөл байдалд үнэлгээ хийж, тоон ТВ-ийн студид тавигдах ерөнхий болон техникийн нөхцөл шаардлагыг  тодорхойлж, студиудыг шинэчлэх бодлогын санал боловсруулсан.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019