Дулааны шугам сүлжээний уурын борлуулалтын тооцооны программ

Удирдагч: О.Пүрэвжал

Хэрэгжүүлэгч баг: эрчим хүчний хүрээлэн

Захиалагч: түлш эрчим хүчний яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 1989-06-10

Товч тайлбар:

улсын төсөвт э/ш ажил

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019