Тоон техникийн лабораторийн туршилтын стенд

Удирдагч: Н.Чулуунбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: Н.Чулуунбаатар,А.Батмөнх

Захиалагч: КТМС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1800000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2000-01-10

Товч тайлбар:

Тоон электроникийн лабораторийн ажил явуулах сургалтын тоног төхөөрөмж 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020