e- CSMS II

Удирдагч: С.Байгалтөгс

Хэрэгжүүлэгч баг: [С.Байгалтөгс:D.HW01]

Захиалагч: КТМС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 9000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-12-19

Товч тайлбар:

Цахим сургалтын төслийн 2-р үе шат. Электрон агуулга, Тест, Бие даалт 11хичээлээр СД гарггав.


Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019