Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх сургалт

Удирдагч: Г.Батхүрэл

Хэрэгжүүлэгч баг: [Г.БАТХЇРЭЛ:D.PT03]

Захиалагч: Худалдан авах ажиллагааны бодлого зохицуулалтын газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2010-09-01

Товч тайлбар:

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх улсын захиалгат сургалт

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019