Монгол банкны үндэсний цахим гүйлгээний төвийн ажлын хэрэгцээнд зориулан үүлэн тооцоолол, өгөгдлийн сангийн үүлэн тооцооллын систем худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах төсөл

Удирдагч: Б.Тэгшжаргал

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.Анхбаяр:J.IT23]

Захиалагч: Монгол банк

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 120000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-02-04

Товч тайлбар:

Монгол банкны үндэсний цахим гүйлгээний төвийн ажлын хэрэгцээнд зориулан үүлэн тооцоолол, өгөгдлийн сангийн үүлэн тооцооллын систем худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах төсөл
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020