Монгол улсын хүн амын амьдралын баталгааг нийгмийн иж бүрэн үйлчилгээгээр хангах

Удирдагч: С.Алтантуяа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.Дамдинсүрэн:I.LI07],[Ү.Батжаргал:I.LI14],[Ц.Оюунчимэг:I.LI08],[Б.Баянжаргал:I.LI21]

Захиалагч: НҮБ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 6000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-11-11

Товч тайлбар:

Үндэсний цөөнхийн хэвлэлийн үйлдвэрийн хэвлэн нийтлэ чадавхийг дээшлүүлэх

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019