Ачаа өргөх машины аюулгүй ажиллагааны хяналтын системийн судалгаа

Удирдагч: Д.Дэлэг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Г.Ганбаатар:G.IM07]

Захиалагч: Зам тээвэр барилга хот байгуулалтын яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 28000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-01-12

Товч тайлбар:

Ачаа өргөх машины аюулгүй ажиллагааны хяналтын системийн судалгаа. Ачаа өргөх машины аюулгүй ажиллагааны хяналтын системийн судалгаа. Ачаа өргөх машины аюулгүй ажиллагааны хяналтын системийн судалгаа

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020