Эталон цаг-мэдээллийн самбар, Өвөрхангайь СХЗХ

Удирдагч: Д.Эрдэнэчимэг

Хэрэгжүүлэгч баг: Н.Чулуунбаатар,Ц.Сугир,Я.Дашдорж,С.Ганхуяг

Захиалагч: Өвөрхангай аймгийн Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3410000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-01-06

Товч тайлбар:

1.   Гадаад орчинд ажиллах зориулалттай 2.5*1.0 м хэмжээтэй эталон цаг - электрон мэдээллийн самбар болон түүний удирдлагын контроллер, программ хангамж, интерфейсийн программ зохион бүтээж зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авсан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019