Багшийн мэдээлэл технологийн чадамжийг дээшлүүлэх

Удирдагч: Х.Тамир

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.Эрдэнэхүү:J.RC08],[С.ДОЛГОРСҮРЭН:J.IT10],[Ц.Балжинням:J.TC07],[У.Лхагвадорж:A.ED34],[Х.Дамчаасүрэн:A.ED32]

Захиалагч: БШУЯ.

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-09-05

Товч тайлбар:

Товч тодорхойлолт оруулах: Цахим сургалтын арга зүй, боловсруулалт Цахим сургалтын арга зүй, боловсруулалт Цахим сургалтын арга зүй, боловсруулалт Сургалт хамрагдсан багш нар э-хичээл боловсруулж байна.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020