"Улаанбаатар хотын хүний нөөцийн үндэсний судалгаа” төсөл

Удирдагч: Б.Мөнхнасан

Хэрэгжүүлэгч баг: Хүний нөөцийн үндэсний хүрээлэн

Захиалагч: Хүний нөөцийн үндэсний хүрээлэн

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-05-15

Товч тайлбар:

Улаанбаатар хотын хүний нөөц, хөдөлмөрийн зах зээл, ажил олгогч болон мэргэжилтэн бэлтгэж буй их дээд сургуулийн хоорондын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулах, үндэсний хэмжээний хүний нөөцийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх зорилготой цогц судалгааг явуулсан.    

Хавсаргасан файл:




Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019