Монголын Мянганы Сорилын Сангийн Мэргэжлийн Боловсрол, сургалтын төслийн "Мультимедиа сургалтын агуулга бэлтгэх"

Удирдагч: Ч.Батхүрэл

Хэрэгжүүлэгч баг: [Г.Оюунбат:G.MP05]

Захиалагч: Монголын Мянганы Сорилын Сангийн Мэргэжлийн Боловсрол

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 100000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-10-08

Товч тайлбар:

Төслийн хүрээнд 

300 хуудастай сурах бичиг /А4/
100 хуудастай зурган толь бичиг /А5/
Дээрх модулийн агуулгыг бүрэн хамарсан, видео болон интерактив хичээл, 3D загваруудыг багтаасан иж бүрэн DVD
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019