Төмөрлөгийн үйлдвэрийн цахилгаан нуман зуухны фильтрийн тоосонцорыг ашиглах технологийн туршилт

Удирдагч: М. Дэлгэрмаа

Хэрэгжүүлэгч баг: МИС-ийн МҮП баг

Захиалагч: Үйлдвэр худалдааны яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 33000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2010-10-13

Товч тайлбар:

Төмөрлөгийн үйлдвэрийн цахилгаан нуман зуухны фильтрийн тоосонцорыг ашиглах технологийн туршилт

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020