Хэнтий аймгийн Өндөрхаан хотын LED мэдээллийн электронжуулалт

Удирдагч: Н.Чулуунбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.ЧУЛУУНБААТАР :D.HW10],[Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ:D.HW02]

Захиалагч: Хэнтий аймгийн ЗДТГ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 30000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2016-01-05

Товч тайлбар:

Хэнтий аймгийн төвд тавигдсан мэдээллийнграфик  led самбарын техник ба программ хангамжийн төгс шийдэл гаргасан

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020