УСНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨг ШУТИС-Т ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ

Удирдагч: С.Чулуунхуяг

Хэрэгжүүлэгч баг: [С.Чулуунхуяг:A.WHE01]

Захиалагч: World Health Organization-ын суурин төлөөлөгчийн газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5745000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-11-15

Товч тайлбар:

УСНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ШУТИС-Т ХЭРЭГЖҮҮЛЭН БАИС СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ОРУУЛАН ХИЧЭЭЛИЙН КОД ӨГӨН A.WHE360 ХИЧЭЭЭЛИЙН ФАЙЛ БҮРДҮҮЛНЭ.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020