Жолоочийн оролцоогүй буудал зарлах автоматжуулсан систем

Удирдагч: Н.Анхбаяр

Хэрэгжүүлэгч баг: [П.ОДМАА:I.TM10]

Захиалагч: Автобус-3 ТӨОНҮГ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 30000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-10-10

Товч тайлбар:

Жолоочийн оролцоогүй буудал зарлах автоматжуулсан систем Автобус-3 ТӨОНҮГ-н хүсэлтээр хийж гүйцэтгэв.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019