Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ боловсруулах

Удирдагч: ЭМЯ

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.Цогзолмаа:E.TM15]

Захиалагч: Эрүүл мэндийн яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2006-10-10

Товч тайлбар:

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ боловсруулах ажлын хэсэгт ажилласан

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020