Тавантолгойн 300 мВт-ын хүчин чадалтай ДЦС-ынТЭХС-тэй зэрэгцээ ажиллах тогтворжилтын тооцоо

Удирдагч: Д.Содномдорж

Хэрэгжүүлэгч баг: М.Энхцэцэг

Захиалагч: Эрдэнэс Таван толгой ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 19740000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-02-08

Товч тайлбар:

Тавантолгойн 300 мВт-ын хүчин чадалтай ДЦС-ынТЭХС-тэй зэрэгцээ ажиллах тогтворжилтын тооцоо.................................

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020