"Говь"ХХК тугамдсан асуудлууд

Удирдагч: Удвал

Хэрэгжүүлэгч баг: [Л.Удвал:I.LI02]

Захиалагч: Говь ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-11-01

Товч тайлбар:

"Говь"ХХК тугамдсан асуудлуудын чиглэлээр 2 төсөл, 3 сургалт зохион байгуулсан

Цаашид үйлдвэрийн стандарт боловсруулах ажлыг зохион байгуулна

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019