RBM

Удирдагч: Цс.Ганбат

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.ТЭНГИС:D.HW15]

Захиалагч: ШУТИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 50000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-05-24

Товч тайлбар:

"Үр дүн дээр суурилсан менежмент" төслийн "Гадаад харилцааг хөгжүүлэх" ажлын хэсэгт орж ажилласан. ШУТИС-ийн гадаад харилцааны өнөөгийн байдал, цаашдын өөрчлөлт

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020