Машин механизм, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг монголд үйлдвэрлэх боломж

Удирдагч: М. Дэлгэрмаа

Хэрэгжүүлэгч баг: МҮП баг

Захиалагч: Үндэсний хөгжил шинэтгэлийн хороо/бодлогын судалгаа/

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 15000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-10-19

Товч тайлбар:

Машин механизм, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг монголд үйлдвэрлэх боломж

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020