"Авто тээврийн талаар төрөөс баримтлах бодлого" судалгаа

Удирдагч: А.Мөнхболд

Хэрэгжүүлэгч баг: Монголын Логистикийн Холбоо

Захиалагч: Зам тээврийн яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 45000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-01-25

Товч тайлбар:

Шинэчлэлийн Засгийн Газраас авто тээврийн хууль эрх зүйг боловсронгуй болгох, төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулах чиглэл гаргасан. Авто тээврийн өнөөгийн байдлыг, бүх төрлийн ачааны урсгал, үүнд ХАА-н бүтээгдэхүүний ачаа урсгал, зорчигч урсгал, хотын нийтийн тээврийн судалгааг тодорхойлж, цаашид хэрэгжүүлэх стратегийг боловсруулан зорчигч, авто тээврийн терминаль, логистикийн төвийн байршил, хүчин чадлыг тодорхойлж, хөрөнгө оруулалтын тооцоог боловсруулж захиалагчид хүлээгэн өгсөн.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020