e- CSMS I

Удирдагч: С.Байгалтөгс

Хэрэгжүүлэгч баг: С.Байгөлтөгс

Захиалагч: КТМС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 9000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-12-22

Товч тайлбар:

Цахим сургалтын төслийг КТМС -н захиалгаар 2 үе шаттай хийсэн


Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019