ШУТИС-ийн МИС-ийн магистр, доктор оюутнуудын эрдэм шинжилгээний ажлын туршилт, судалгааны лабораторийн төсөл

Удирдагч: Х. Буяннэмэх

Хэрэгжүүлэгч баг: мехатроникийн профессорын баг

Захиалагч: МИС мехатроникийн профессорын баг

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2010-10-21

Товч тайлбар:

ШУТИС-ийн МИС-ийн магистр, доктор оюутнуудын эрдэм шинжилгээний ажлын туршилт, судалгааны лабораторийн төсөл

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020