Газрын тоон телевизийн сүлжээний загвар, цамхагийн байршил, хамрах хүрээ, нэвтрүүлэгчийн чадлын тооцоо

Удирдагч: Н.Эрдэнэхүү

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.Эрдэнэхүү:J.RC08],З.Амгалан

Захиалагч: Харилцаа ,Холбооны зохицуулах хороо

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 6

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-10-10

Товч тайлбар:

Газрын тоон телевизийн сүлжээний загвар, цамхагийн байршил, хамрах хүрээ, нэвтрүүлэгчийн чадлын тооцоо”  ХХЗХ-ны захиалагт гэрээт ажлын тайлан 2013 он.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019