Улс хоорондын станцын сүлжээний дохиоллыг дотоод үндэсний сүлжээнд N7 системд шилжүүлэх төсөл

Удирдагч: NEC-ийн мэргэжилтэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.АРИУНАА:J.TC13]

Захиалагч: МЦХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 85000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2001-03-10

Товч тайлбар:

Монгол улсын цахилгаан холбооны сүлжээний дохиоллын системийг дотоодын сүлжээндээ R2 сувгийн холбоотой дохиоллын системээс ерөнхий сувгийн дохиоллын CCSS7 систем рүү шилжүүлэх төслийг Японы NEC-ийн мэргэжилтэнүүд ба манай улсын улс хоорондын станцын холболтын системийн инженерүүдийн хамтарсан баг гүйцэтгэсэн болно 
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019