J.TEST-ийг хэрэгжүүлэгч байгууллага

Удирдагч: Япон хэлний баг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Л.Сарангэрэл:B.JS24],[Б.Ундармаа :B.JS20],[У.Цэцэгдулам:B.JS07],[С.Оюундэлгэр:B.JS09],[Б.Эрдэнэчулуун:B.JS21],[Э.Сайнбилэг:B.JS06],[Ж.Гантөмөр:B.JS02]

Захиалагч: Япон улсын J.TEST-ийн төв

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 11360675

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-11-16

Товч тайлбар:

Япон улсын J.TEST-ийн төвтэй 2010оны 3-р сард гэрээ байгуулж  J.TEST-ийн Монгол дахь албан ёсны хэрэгжүүлэгч байгууллага болон ажиллаж байна. Жил бүрийн сондгой саруудад /7-р сараас бусад/ Монгол улсын хэмжээнд ШУТИС-ийн ГХИ-д тухайн шалгалтыг зохион явуулдаг. 2011-2013 оны хичээлийн жилүүдэд нийт 9 удаагийн шалгалт зохион явуулж, нийт 11,360,675 төгрөгний орлого оруулсан болно.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020