220/110/35 kV дэд станцд аварын микропроцессорийн бүртгүүр REMI суурилуулах

Удирдагч: Ч.Нацагдорж

Хэрэгжүүлэгч баг: Автоматжуулалтын туршилт судалгааны төв

Захиалагч: УБ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 14646

Гүйцэтгэсэн огноо: 2002-10-20

Товч тайлбар:

Ажлын тайлан

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019