Буудлагын тренежёр

Удирдагч: А. Батмөнх

Хэрэгжүүлэгч баг: А. Батмөнх,Р. Бямбажав,Ц. Сугир,Б. Буд,Д. Эрдэнэчимэг

Захиалагч: Буудлагын холбоо

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-12-01

Товч тайлбар:

Буудлагын тамирчны хурд, хараалах хугацааг хянах зориулалттай хяналтын тренежёр

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019