УБТЗ-ын УБЗДепогийн дохиолол, хяналтын иж бүрэн системийн судалгаа

Удирдагч: Н.Чулуунбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: Н. Чулуунбаатар, Д. Эрдэнэчимэг, Ө. Эсболд, Ц. Тэнгис, Ц. Сугир, Ц. Анар, Д. Амарсанаа, О.Ганхуяг, Д. Оюунбаатар, Ө.Баттүвшин, Д. Идэрсүрэн

Захиалагч: УБТЗ-УБЗДЕПО

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 30000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2007-12-27

Товч тайлбар:

Улаанбаатар зүтгүүрийн депогийн хяналт, хамгаалалтын өнөөгийн байдлыг үнэлж, сайжруулж шинэчилэх шаардлагыг нь тодорхойлж, шинэ хяналт, хамгаалалтын системийг санал болгосон судалгааны төсөл.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020