Монгол хэл ярианы синтезийг төгөлдөржүүлэн хэрэглээний систем болгох

Удирдагч: Б.Дамдинсүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ч.Батчулуун:J.ES02],[Ц.Хүрэлбаатар:J.EE14],[Б.Дамдинсүрэн:J.EE01]

Захиалагч: ШУТИС МХТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 25000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-12-17

Товч тайлбар:

Нэгж хэсгээр нэгтгэх аргыг тавигдах шаардлагын дагуу сонгох, ашиглах техник хэрэгсэл, орчинг сонгон бэлтгэх, тодорхойломжийг тогтоох  Ярианы корпус буюу ярианы сан байгуулах програм хангамжийг зохиох  Ярианы сан байгуулах

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020